Ons werkterrein

Het werkterrein van De Jong Ars Juris omvat:

Belastingrecht, sociaal verzekeringsrecht, civielrechtelijke vraagstukken
Als fiscalist houden wij ons bezig met tal van deelgebieden van nationaal en internationaal belastingrecht, invordering en sociaal verzekeringsrecht. Civielrechtelijke vraagstukken hebben vaak ook fiscale aspecten die mede bepalend zijn voor de te bereiken oplossing. Als advocaat levert onze fiscale deskundigheid en onze financieel-administratieve achtergrond steeds een belangrijke ondersteuning aan de civielrechtelijke werkzaamheden.


Ondernemingen
Fiscale en juridische aspecten van of samenhangend met uw onderneming en de gekozen ondernemingsstructuur vormen onder meer ons werkterrein. Van de start van de onderneming tot de beëindiging daarvan. Van de aankoop tot de verkoop. Van het geven van adviezen en het opstellen van overeenkomsten tot het voeren van procedures. Te denken valt bijvoorbeeld aan de rechtsvorm van de onderneming of de wijziging daarvan, een beoogde samenwerking of juist de beëindiging daarvan, het in dienst nemen van personeel, de bedrijfsopvolging, de aanschaf van een bedrijfspand, een echtscheiding, een overlijden, een overeenkomst die niet wordt nageleefd of facturen die niet worden betaald, maar ook een boekenonderzoek ingesteld door de fiscus of een onderzoek naar de inhouding en afdracht van sociale verzekeringspremies, naheffings- en navorderingsaanslagen en omzetbelastingvraagstukken.

Specifieke aandachtsgebieden:


Particulieren
Ons werkterrein omvat verder de fiscale advisering en begeleiding van particulieren die daaraan behoefte hebben, zoals freelancers, vermogende particulieren en particulieren met een grensoverschrijdende fiscale situatie.

Specifieke aandachtsgebieden:


Echtscheidingen
Echtscheidingsprocedures maken eveneens onderdeel uit van ons werkterrein, vooral wanneer daarbij een onderneming of een aandelenbelang in de eigen B.V.(-structuur) betrokken is. Deze onderneming of dit aandelenbelang neemt bij de afwikkeling vaak een belangrijke plaats in en fiscale aspecten spelen daarbij vaak een grote rol.


Fiscale aangiften
Als fiscalisten verzorgen wij onder meer de volgende fiscale aangiften: