De Jong Ars Juris is gespecialiseerd in fiscaal (proces)recht en heeft de nodige ervaring in ondernemingsrecht, arbeidsrecht, echtscheidingsrecht en bestuursrecht. Wij hebben eveneens een achtergrond in de financieel-administratieve dienstverlening. Met deze kennis van zaken adviseren en begeleiden wij onze cliënten bij hun juridische en fiscale zaken en staan wij hen bij in eventuele conflicten en rechtsgeschillen.

Als advocaat heeft mr. Tessa de Jong in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Belastingrecht
- Personen- en Familierecht
- Erfrecht
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

De Jong Ars Juris heeft niet de beschikking over een stichting derdengelden, zodat geen derdengelden kunnen worden ontvangen.

Onder 'contact' vindt u informatie over hoe u ons kunt bereiken.